A Level Konuları

 • Arapça*

 • Biyoloji

 • Kimya

 • Çince*

 • Klasik Medeniyet

 • Bilgisayar Bilimi

 • Drama & Tiyatro Çalışmaları

 • Ekonomi

 • İngiliz Edebiyatı

 • Film Çalışmaları

 • Güzel Sanatlar

 • Fransızca

 • İleri Matematik

 • Grafik Tasarım ve İletişim

 • Tarih

 • Sanat Tarihi

 • İtalyanca*

 • Matematik

 • Müzik

 • Farsça*

 • Felsefe

 • Fizik

 • Siyaset

 • Psikoloji

 • Rusça*

 • İspanyolca

 • Tekstil Tasarımı

 • Türkçe*

 • Japonca*

 • Portekizce*

 • Türkçe*

* Lütfen kayıt kabul birimiyle iletişime geçiniz

Üniversite Girişleri

Her öğrencinin üniversiteye kendinden emin bir başvuru yapmasına yardımcı olmak, UCAS Eğitmen sistemimizin güçlü yönlerinden biridir. Her öğrenciye,
seçtikleri çalışma alanında deneyime sahip, UCAS başvuru sürecinin tüm unsurlarını denetlemek ve geri bildirim sağlamak için bir UCAS Eğitmeni
atanmaktadır. Bu sadece öğrenci referansını tamamlamak ve kişisel ifadelere yardımcı olmak anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda uygun iş deneyimi,
akademik kısa eğitimler, her öğrencinin kişisel ihtiyaçları ve istekleri için yol gösterme konusunda önerilerde bulunmayı da içermektedir.

İngiltere üniversitelerine yapılan başvuruların sayısı her yıl artarken, lisans eğitimine başvuranların ayırt edici bir başvuruya sahip olması gerekmektedir.
Mezunlarımızın yarısından fazlasının Russell Group üniversitelerine kabul edilmesi ve % 20’sinin Cambridge, Imperial College, LSE ve UCL gibi seçkin
üniversiteleri kazanmasıyla bu alandaki başarımız kanıtlanmıştır.

Diğer A Level Seçenekleri: 1 Yıl, Tekrar Hazırlanma ve 18 Aylık Eğitim Programı

Ashbourne’un yoğun A Level programları arasında 1 yıllık A Level eğitimi, tekrar hazırlanma programı, her yıl Ocak ayında başlayan 18 aylık A Level programları, AS’den A2 yılına geçiş ve Paskalya Revizyonu programları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bu eğitimlerde sürekli olarak mükemmel sınav sonuçları elde etmekte ve sınavların yaklaşık % 60’ı A ve A * ile sonuçlanmaktadır. Buna istinaden başarı oranımız % 80’e yükselmektedir. Okulumuzun başarı konusundaki istikrarı öğrencilerimize, Ashbourne’un Birleşik Krallık’ta A Level sunan okulların ve kolejlerin ilk % 5’lik dilimine girmesine yardımcı olmuştur.

Ashbourne, 35 yıllık tecrübesiyle kendini bu alanda birçok başarı elde ederek kanıtlamıştır. Bireysel ilgi, önemli bir motivasyon kaynağıdır; Ashbourne’da 10 kişilik sınıf mevcutları ile bireysel ilgi konusundaki titizliğimizi de yansıttığımızı düşünmekteyiz. Bu, öğrencilerin etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve daha da önemlisi öğretmenler tarafından kendilerine verilen projelere daha fazla geri bildirim vermesini kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler sıradan bir eğitim müfredatında olandan önemli ölçüde daha fazla ders saati alır, böylece ders programını rahat ve kendinden emin bir şekilde, eğitim dönemi sonunda revizyon için zaman sıkıntısı yaşamaksızın tamamlayabilmektedir. Ayrıca, her bir dönem sonunda önceki sınav notlarını da kapsayan, yapıcı geri bildirimler içeren deneme sınavlarına girmektedirler. Ashbourne, en iyi A Level sonuçlarına ulaşmak için kritik olduğunu düşündüğümüz sınav tekniğini öğretmeye büyük önem vermektedir.

Öğrencilerin bireysel özgüvenini inşa etmenin gerekli olduğuna inanmaktayız. Bu sebeple süreç içinde Özel Eğitmenlerimizin her bir öğrenci için sağladığı mentorluk, motive ve yakından takibi başarımızda önemli bir rol oynamaktadır. Sunduğumuz mentorluk, üniversiteye (UCAS) en etkili ve başarılı başvuruyu yapabilmek için öğrencilerimizle yeterli birebir zaman geçirdiğimizin en temel göstergesidir.

Ashbourne, tıpkı bir üniversite gibi, eğitime yönelik samimi ve aynı zamanda yetişkinlere yönelik bir yaklaşımı benimsemekte, dolayısıyla daha geleneksel okullara göre özgürlükçü bir eğitim ortamı sunmaktadır. Bu durumun; bağımsız düşünmeyi, öğrenmeyi ve disiplini teşvik ettiğine inanmaktayız. Öğrencilerimizin yarısından fazlası, kendilerine sunduğumuz olağanüstü fırsatları kullanarak en yüksek notlara ulaşmakta, kişisel ve akademik hedeflerine erişmelerine yardımcı olmak için sağladığımız bireysel destek, seçim ve esneklikten yararlanarak Russell Group üniversitelerine yerleşmektedir. Tüm öğrencilerimiz, benzer yetenek ve istekleri olan bireylerin çevresinde olarak birbirlerini olumlu yönde etkilemektedir.

GCSE Programı (Yıl 11)

A Level’da istenen niteliklere ulaştıran üç yıllık bir programın ilk bölümü olarak Ashbourne, kendi kendine yeten 1 yıllık GCSE eğitimi (11. Yıl olarak adlandırılan ve Türk eğitim sisteminde 10. Sınıfa tekabül eden) sunmaktadır. Pek çok farklı eğitim geçmişine sahip öğrencileri ağırlamaktayız ve bu program için uygun temellere sahip olduklarından emin olmak adına her öğrenciyi değerlendirerek geçişlerini olabildiğince sorunsuz hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız.

Gözetim ve denetleme GCSE öğrencileri için A Level öğrencilerine nazaran çok daha yoğundur, ancak GCSE öğrencilerimiz, öğretmenleriyle kurdukları rahat iletişimden ve kendilerini sorunsuzca ifade etme biçiminden keyif almaktadırlar. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu herhangi bir eğitim düzeyinde Ashbourne’da oldukları kadar mutlu olmadıklarını söylemektedir.

PSHEE’mız (Kişisel, Sosyal, Sağlık ve Ekonomik Eğitim) yaşam becerilerine, kariyerlere ve A Level seçimlerine yardımcı olur ve öğrencilerin bağımsız ve kendine güvenen bireyler olmalarına yardım etmede büyük bir rol oynar.

Bireysel ilgi ve cana yakın yaklaşımımız öğrenci tutumunda büyük rol oynamaktadır. Okul müfredatımız sınava yöneliktir ve her dönem sonu deneme sınavı planlanmaktadır. GCSE’den A Level’a geçiş, olgunluk ve bağımsızlığın artırılmasını gerektirir; bu nedenle gelecekteki çalışmalar için mümkün olan en güçlü temelleri oluşturmayı hedeflemekteyiz.

GCSE öğrencileri temel (zorunlu) konuları -Matematik, Çift Bilim, İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, PSHEE ve Spor – öğrenirler ve isteğe bağlı konular arasından seçim yapabilirler *: Fransızca, İspanyolca, Drama, Bilgisayar, Tarih, Müzik, Ekonomi, Sanat ve Tasarım.

* Ders içerikleri çeşitlilik gösterebileceğinden farklı bir konu arayışınızda lütfen Kayıt-Kabul birimimizle iletişime geçiniz

Kayıt Kabul Prosedürü

Ashbourne, tüm A Level öğrencilerinin mümkün olan en yüksek notları almasını hedeflemektedir. Ashbourne’nun doğru seçim olduğundan emin
olmak için, kayıt yapmadan önce her öğrenciyle mülakat yapmakta ve değerlendirmekteyiz. Öğrenciler, mülakat için okulumuza gelmeye ve tesislerimizi görmeye davet edilmektedir. Bunun en iyi seçenek olduğuna inanmaktayız; ancak isteğe göre uzaktan çevrimiçi mülakatlar da yapmaktayız.

Mülakata hazırlanmak adına, öğrencilerin önceden 500 kelimeyi geçmeyen kişisel bir kompozisyon yazmalarını talep etmekteyiz. UCAS’a çok benzer şekilde, bu kompozisyonlar öğrencinin bölüm seçimleri, tutkuları, başarıları ve ilgi alanlarını ele almaktadır. Mülakat ayrıca, dikkate almamız gereken özel hükümleri veya tıbbi hususları konuşma fırsatı da sağlamaktadır.

Mülakatlarımız yirmi ila otuz dakika sürmekte ve ardından okul gezisi yapılmaktadır. Başvurulan bölüme bağlı olarak ek değerlendirmeler isteyebilmekteyiz. Örneğin, sanat öğrencilerinin eserlerinin portfolyosu, müzik öğrencileri için bir teori testi ve performans seçmesi, fen bilgisi öğrencileri için bir matematik test performansı sunmaları istenmektedir. Tüm öğrencilerden kompozisyona dayalı bir eleştirel düşünme sınavına girmeleri de talep edilmektedir.

Ayrıca, adayların en son okul raporlarının bir kopyasını, kişisel beyanlarını, pasaportlarını ve diğer ilgili destekleyici belgelerin bir kopyasını sunmaları gerekmektedir.

Ücretler 2024/25

A Level / GCSE Dersleri

Yerel öğrenci her dönem için £11,500
Uluslararası öğrenci her dönem için £12,500

A level sınav ücretleri

Kayıt ücreti £300
A level sınav ücretleri ders başına £250
GCSE sınav ücretleri ders başına £125
Geri ödenebilir kitap depozitosu £250
Pratik ücretleri ders ve konu başına
(A Level öğrencileri için Güzel Sanatlar, Grafik, Müzik,Tekstil,Drama,Bilim)
£250

Akreditasyon

Ashbourne, hükümetin eğitim müfettişliği OFSTED tarafından en son teftişleri sırasında, olağanüstü Sixth Form (GCSE ve A Level sınavlarının genel adı)
hükmü sağladığı için olumlu olarak değerlendirilmiştir. Diğer tüm kategorilerde okulumuz iyi bir değerlendirme almış ve genel etkinliği iyi olarak kabul edilmiştir.

Rapordan bir alıntı aşağıdadır ve tam rapora Ashbourne’ u n internet sitesinden ulaşılabilmektedir :

Ashbourne’d aki Sixth Form öğrencileri, başarılı akademik kariyerlerine yönelik yüksek beklenti ve hedeflerini gerçekleştirmeleriyle karakterize edilmektedir. Öğrenciler okulun eğitim sistemine dahil olduklarında özgüvenleri ve motivasyonları güçlenmekte, böylece eğitimlerine ve yaptıkları çalışmalara özenle yaklaşmaktadır. Kalite standardı yüksek eğitimin ve olağanüstü kişisel ilginin bir sonucu olarak, ortalamanın üzerinde ilerleme kaydetmekte ve son derece iyi bir başarı elde etmektedirler.

Aynı zamanda Ashbourne UKVI (Birleşik Krallık Visa Immigration) olarak adlandırılan hükümet organı tarafından Sponsor statüsünü elde eden ilk özel kolejlerden biridir.

Ashbourne’da
Hayat

İletişim

Bizimle İletişime Geçin!