Ashbourne, Birleşik Krallık’ta A Level sınavları için en iyi özel okullardan biri olmayı hedefleyen ve bunu Londra’da bulunan en iyi iki okuldan biri olarak sınav sonuçlarıyla ispatlayan bir okuldur. Öğrencilerimiz sınavlarda üstün başarı göstererek A ve A* sonuçlarına ulaşmakta (%66 A*A 2021) ve buna istinaden %57’den fazlası Russell Group üniversitelerine yerleşmektedir.

Ashbourne öğrencilerinin sınav sonuçları ülke geneline oranla çok yüksek olmakla beraber, okulumuzun prestiji de göz önünde bulundurularak öğrencilerimiz Birleşik Krallık’ta ilk % 5’te bulunan en iyi okullara yerleşmektedir. Öğrencilerimizin içlerindeki enerji ve azmi gözeterek eğitimlerine önem vermekteyiz. Buna istinaden, halihazırda ortalaması en az B notuna tekabül eden öğrencilerimizin sınavlardan A ve A* almaları için en iyi eğitimi aldıklarından emin olan bir eğitim kurumuyuz. Başarıya ulaşmak için öğrencilerimize güven aşılıyor, Özel Eğitmenleri (PT) aracılığıyla kapsamlı destek ve rehberlik sunuyor, birebir özel
ders saatleri ile öğrenciye özel planlama sağlıyor, ders saatleri dışında ise öğretmenleri ve akranları ile planlanmış toplantılar ve etkinlikler düzenliyoruz. Derse katılım ve ev ödevleri okulumuzun özel sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol edilmekte ve her bir dönemde deneme sınavlarında öğrenci tarafından gösterilen performans da ele alınarak değerlendirilmektedir.

Okulumuzda öğretmenler ile öğrenciler arasındaki ilişki karşılıklı saygı üzerine kurulmuştur. Herhangi bir okula göre, Ashbourne’da üniforma olmaması da öğrencilere daha geniş bir özgürlük alanı sunar. Okulumuz, özgürlüğe ve bağımsızlığa önem veren ancak aynı zamanda sunulan rehberlik ve destekten de yararlanabileceklerini farkında olan, Özel Eğitmenlerinin görüşlerini dikkate alan ve önemseyen öğrenciler için oldukça uygundur. En başarılı öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmak adına tüm sorumluluğu kendileri alan bireyler olduğunu deneyimlerimize ve gözlemlerimize dayanarak söylemek mümkündür.

Principal

MICHAEL KIRBY

MSc (London), BApSc (Toronto)

Mike, Ashbourne College’ı 1981’de kurmuş ve o zamandan beri okulun başarı ve akademik gelişimine katkı sağlayarak kurucu rolüne devam etmektedir. Mike, Birleşik Krallık’ta bulunan Bağımsız Eğitim Kurulu (CIFE) gibi bağımsız eğitim organizasyonlarının gelişiminde ve tanıtımında önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda UCL Tıp Fakültesi Kabul Panelinde meslek dışı bir üye olarak yer almış olan Mike, Ashbourne’nun en iyi bölümleri olarak gösterilen Matematik ve Fizik fakültesinin de başkanlığını sürdürmektedir. Mike, Toronto ve Londra’daki üniversitelerden Uzay Mühendisliği ve İstatistik üzerine eğitim almıştır.

A level sonuçları 2012 – 2021

Üniversite Yerleştirmeleri

Aşağıdaki liste, A Level mezunlarımızın son 5 yıldaki en çok tercih ettikleri üniversiteler ile yerleştirme sonuçlarını göstermektedir. Bu süre içinde öğrencilerimizin % 54’ü Russell Group üniversitelerinden birine yerleşmeye hak kazanmıştır.

İLK 10’DA BULUNAN ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ 2017 – 2021

University College London (UCL) 52
King’s College 48
Queen Mary University 28
University of Arts London (UAL) 22
City University 19
University of Bristol 17
University of Warwick 16
University of Manchester 15
University of Westminster 15
Cambridge University 14
Imperial College 14

Kişiye Özel Eğitmenler

Her öğrenciye, akademik performansla ilgili konuların yanı sıra duygusal ve manevi destek amaçlı olarak; öğrencilerin kaygılarını veya sorunlarını tartışmak üzere haftada bir buluşacakları bir Özel Öğretmen atanır. Bu toplantılar sadece öğrencilerin endişelerini dile getirmeleri için fırsat sunmakla kalmaz, aynı zamanda Özel Eğitmenler bir öğrencinin iyileştirmesi gerektiğini düşündüğü bir konu varsa müdahale etmeleri için de imkan verir. Özel Eğitmenlerimiz, İngiliz eğitim sisteminde Year 12 olarak adlandırılan ve Türk eğitim sisteminde lise 3. Sınıfa tekabül eden yıl boyunca mümkün olan en iyi sonuçları sağlamak için
öğrencilerimizle iş birliğine dayalı olarak yakın bir şekilde çalışırlar. Bu ilişkiler olumlu, pragmatik ve genellikle oldukça etkilidir. Özel Öğretmen ayrıca ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bir iletişim ağında bir merkez görevi görür; dolayısıyla, öğrenciyle ilgili herhangi bir endişeyi görüşmek için yarı dönem raporları veya veli toplantılarını beklemeye gerek duyulmadan şeffaf bir şekilde iletişim sürdürülür.

Özel Öğretmen ayrıca, birebir seanslara gerektiği kadar çok zaman harcayarak, ilgilendiği her bir öğrencinin üniversiteye (UCAS) güvenli ve etkili bir başvuru
yapmasını sağlar. Bu, öğrencinin üniversite başvurusunu güçlendirmek için okuma, iş deneyimi, araştırma ve gerekli ise Genişletilmiş Proje Yeterliliği (EPQ) üzerine çalışması ile ilerleyen bir süreçtir.

Özel Eğitmenlerimiz, kişisel ilgi ve bilgi aktarımı konusunda önemli bir rol almakla beraber, temel sorumlulukları; her bir öğrenciyi bağımsız öğrenmeye teşvik etmek, akademik başarıyla beraber hayat boyu elde edecekleri başarılar için de bir zemin hazırlamaktır.

Birebir Eğitim

Akademik başarının özel ve birebir ilgi ile mümkün olacağını farkında olmakta; sınıf mevcutlarımızı 10 veya daha az öğrenciyle sınırlandırarak, öğrencilerimizin daha etkin ve öğretmenleriyle daha fazla iletişimde olabildikleri bir öğretim ortamı sağlamaktayız.

Bireysel ilgi, Ashbourne’da önemli bir yer tutmakta ve sınıf ortamının ötesine taşınmaktadır. Öğrencilerimiz her hafta belirli zamanlarda öğretmenlerinden yardım alabilir, konu etütlerine katılabilir ve mentorlarından tavsiye alabilmektedir. Amacımız, tüm öğrencilerin bağımsız birer birey olmalarına yardımcı olmak ve bu nedenle, öğrencilerimizi boş zamanlarında çalışma grupları oluşturmaları için de desteklemekteyiz.

Her seferinde daha iyi bir eğitim sunabilmek için, değerlendirme ve mesleki gelişim konularının üzerinde durarak, öğrencilerimizi daha iyi bir sonuç için teşvik etmekteyiz.

Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak adına sürekli geri bildirim ve açık iletişim sunmakta, öğrenci ve velilerle yakın bir şekilde çalışmaktayız. Devamlılığı ve sürecin tamamlanmasını titizlikle izlemekte ve tam bir titizlikten daha azını kabul etmemekteyiz. İnternet sitemizdeki ebeveyn portalı aracılığıyla,  beveynler ve veliler, öğrencilerin performansını izleyebilir ve endişelerini doğrudan her öğrencinin Özel Öğretmenine iletebilirler. Özel Eğitmen, öğrencilerin performansının potansiyeli karşılamaması durumunda her zaman müdahale edecektir.

Her bir dönemde öğretmenlerimiz, sorumlulukları altındaki öğrencilerin her biri hakkında bir rapor düzenler. Bu rapor, çalışma ve hedef notları, sunulan çalışmanın kalitesi ve miktarı, yarı dönem deneme sınavlarına katılım ve öğrencinin gelişim süreci ile ilgili yorumları içermektedir.

Güvenli ve Mutlu Bir Ortam

Güvenli ve mutlu bir eğitim ortamı, öğrenciler için çok önemlidir. İyi akademik sonuçlar, dikkatli bir değerlendirmeyle başlayan uygun desteğe bağlıdır. Bu, her
öğrencinin aynı yetenek, istek ve vizyon a sahip bireylerle birlikte olmasını sağlar. Atanmış Koruma Önlemimiz (DSL), Ashbourne’nun öğrencileri için uygun duygusal, psikolojik ve fiziksel desteği sağlayabilmek adına her bir öğrencinin başvuru ve kayıt süreci ile beklentilerini tekrar gözden geçirir. DSL, sınavlarda fazladan zaman veya ön inceleme hakkı olan herhangi bir öğrencinin bu olanaklara erişimini sağlamak adına Erişim Düzenlemeleri için Özel Denetçimiz ile birlikte çalışır.

Ashbourne’un ırkçılık, zorbalık, homofobi, uyuşturucu ve şiddet gibi durumlara  karşı sıfır tolerans politikası vardır. Öğrenciler fiziksel, duygusal veya psikolojik sağlıkları ile ilgili endişelerini doğrudan DSL’e, Özel Eğitmenlerine veya herhangi bir Ashbourne çalışanına bildirebilirler. Doğrudan koruma kaygıları raporlarına dahil olan tüm personel, sorunun tatmin edici bir şekilde çözüldüğünden emin olmak için tüm süreci takip etmekten sorumludur.

Sürekli mesleki gelişimlerinin bir parçası olarak, tüm personel, her akademik yıl için koruma mevzuatı ve rehberliği takip etmek adına konu ile ilgili yeniden eğitim almak zorundadır. DSL, bu eğitimi koordine etmekten ve 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin katıldığı Kişisel Güvenlik, Sağlık ve Ekonomik Eğitim (PSHEE) programımızı denetlemekten sorumludur.

Ders İçerikleri

Bizimle İletişime Geçin!